Akdaan | My Brute | Read One Piece! | Blogger Profile

Biyernes, Enero 22, 2010

Bangkay

Mayroon bang
TV na walang screen,
radyo na walang speaker,

sapatos na walang swelas,
long sleeve na walang manggas,

dulang walang eksena,
librong walang pahina,

bidang walang kontrabida,
o singer na walang boses?

Eh bakit merong
batang walang pahinga
            walang laruan,

manggagawang walang sahod
                        walang gamit,

magsasakang walang lupa
                     walang pagkain,

at taong walang karapatan
             walang buhay?

Mga etiketa:

pinost ni: Nolram Ateug nang 1:30 AM

0 komento

+ + +

Sabado, Enero 16, 2010

Amen

Araw,
hayop,
bayag,

kidlat,
alon,
alak,

propeta,
bayani,
D'yos,

      .


[Enero 15, 2010, unang tula ko sa 2010, at para uli sa tula tungkol sa pagbabago sa UGAT]

Mga etiketa:

pinost ni: Nolram Ateug nang 2:42 PM

0 komento

+ + +

Miyerkules, Enero 6, 2010

Metamorposis

Noon
ay itlog
na nananatili
sa isang sanga
habang binabasag
ang kanyang
pinalolooban.

Unti-unti
naging uod,
naglakbay,
at ginawang
sariling teritoryo
ang lahat ng lupang
may dahon.

Ngayon
ay matibay na
cocoon
at ang tanging layunin
ay lumago
ng lumago
ng lumago.

Bukas
ay paro-paro na
ikakampay ang
makukulay n'yang pakpak
ng tagumpay.


[December 25, 2009, para sa tulang tungkol sa pagbabago sa UGAT]

Mga etiketa:

pinost ni: Nolram Ateug nang 9:30 PM

0 komento

+ + +